AVIS LEGAL

Simulacre Vuit SCP , amb CIF/NIF núm.: J66524463 i direcció en: Carrer De Varsòvia, Núm.15 Local, 08041 – Barcelona (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: https://roomescapesimulacrevuit.es/

Amb els límits establerts en la llei, Simulacre Vuit SCP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.
Els continguts i informació no vinculen a Simulacre Vuit SCP ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Simulacre Vuit SCP poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Simulacre Vuit SCP no pot controlar. Per tant, Simulacre Vuit SCP no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Simulacre Vuit SCP o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Simulacre Vuit SCP.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Simulacre Vuit SCP ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Simulacre Vuit SCP amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les
millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: [email protected] o en l’adreça: Carrer De Varsòvia, Núm.15 Local, 08041 – Barcelona (Barcelona).

© Tots els drets reservats: Simulacre Vuit SCP